User Tools

Site Tools


08185-euchelus-pullatus-la-gi

Euchelus pullatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Euchelus
Loài (species) E. pullatus
Danh pháp hai phần
Euchelus pullatus
Anton, 1848

Euchelus pullatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Euchelus pullatus Anton, 1848. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 102010.
08185-euchelus-pullatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)