User Tools

Site Tools


08186-depressigyra-la-gi

Depressigyra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Depressigyra
Warén & Bouchet, 1989[1]

Depressigyra là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Depressigyra gồm có:

  • Depressigyra globulus Warén & Bouchet, 1989[3]
  1. ^ Warén & Bouchet (1989). Zool. Ser. 18(1): 80.
  2. ^ Depressigyra Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Depressigyra globulus Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08186-depressigyra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)