User Tools

Site Tools


08188-calliostoma-hayamanum-la-gi

Calliostoma hayamanum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. hayamanum
Danh pháp hai phần
Calliostoma hayamanum
(Kuroda & Habe, 1971 in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Tristichotrochus hayamanus Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971

Calliostoma hayamanum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma hayamanus (Kuroda & Habe, 1971 in Kuroda, Habe & Oyama, 1971). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma hayamanum tại Wikispecies
08188-calliostoma-hayamanum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)