User Tools

Site Tools


08189-calliotropis-calcarata-la-gi

Calliotropis calcarata
Calliotropis calcarata 001.jpg

Calliotropis calcarata

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. calcarata
Danh pháp hai phần
Calliotropis calcarata
(Schepman, 1908)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliotropis (Schepmanotropis) calcarata (Schepman, M.M., 1908)
  • Solariellopsis calcarata Schepman, 1908 (original combination)

Calliotropis calcarata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis calcarata (Schepman, 1908). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis calcarata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis calcarata tại Wikimedia Commons

08189-calliotropis-calcarata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)