User Tools

Site Tools


08195-herpetopoma-barbieri-la-gi

Herpetopoma barbieri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Herpetopoma
Loài (species) H. barbieri
Danh pháp hai phần
Herpetopoma barbieri
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Herpetopoma barbieri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Herpetopoma barbieri Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 102010.
  • Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228
08195-herpetopoma-barbieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)