User Tools

Site Tools


08197-echinopelta-la-gi

Echinopelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Echinopelta
McLean, 1989[1]

Echinopelta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Echinopelta gồm có:

  • Echinopelta fistulosa McLean, 1989[3]
  1. ^ McLean (1989). Zool. Scr. 18(1): 58.
  2. ^ Echinopelta McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Echinopelta fistulosa McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08197-echinopelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)