User Tools

Site Tools


08198-calliostoma-sugitanii-la-gi

Calliostoma sugitanii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. sugitanii
Danh pháp hai phần
Calliostoma sugitanii
(Sakurai, 1994)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma (Benthastelena) sugitanii Sakurai, 1994
  • Tristichotrochus sugitanii Sakurai, 1994

Calliostoma sugitanii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma sugitanii (Sakurai, 1994). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma sugitanii tại Wikispecies
08198-calliostoma-sugitanii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)