User Tools

Site Tools


08201-clathrosepta-depressa-la-gi

Clathrosepta depressa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Clathrosepta
Loài (species) C. depressa
Danh pháp hai phần
Clathrosepta depressa
McLean & Geiger, 1998[1]

Clathrosepta depressa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ McLean & Geiger (1998). Contributions in Science (Los Angeles) 475: 1-32. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Clathrosepta depressa McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clathrosepta depressa tại Wikispecies
08201-clathrosepta-depressa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)