User Tools

Site Tools


08212-fucaria-la-gi

Fucaria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Fucaria
Warén & Bouchet, 1993[1]
Loài điển hình
Fucaria striata Warén & Bouchet, 1993

Fucaria là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Fucaria gồm có:

  • Fucaria mystax Warén & Bouchet, 2001[3]
  1. ^ Warén & Bouchet (1993). Zoologica Scripta 22(1): 15.
  2. ^ Fucaria Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Fucaria mystax Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08212-fucaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)