User Tools

Site Tools


08215-echinogurges-la-gi

Echinogurges
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Echinogurges
Quinn, 1979[1]

Echinogurges là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliotropidae.[2]

Các loài trong chi Echinogurges gồm có:

  • Echinogurges clavatus (Watson, 1879)[3]
  • Echinogurges tuberculatus Quinn, 1991[4]
  1. ^ Quinn (1979). Malacologia 19(1): 20.
  2. ^ Echinogurges . World Register of Marine Species, truy cập 5 tháng 9 năm 2010.
  3. ^ Echinogurges clavatus (Watson, 1879). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Echinogurges tuberculatus Quinn, 1991. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
08215-echinogurges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)