User Tools

Site Tools


08218-clathrosepta-becki-la-gi

Clathrosepta becki
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Clathrosepta
Loài (species) C. becki
Danh pháp hai phần
Clathrosepta becki
McLean & Geiger, 1998[1]

Clathrosepta becki là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ McLean & Geiger (1998). Contributions in Science (Los Angeles) 475: 1-32. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Clathrosepta becki McLean & Geiger, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Clathrosepta becki tại Wikispecies
08218-clathrosepta-becki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)