User Tools

Site Tools


08226-hirtopelta-la-gi

Hirtopelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Hirtopelta
McLean, 1989[1]

Hirtopelta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Hirtopelta gồm có:

  • Hirtopelta hirta McLean, 1989[3]
  • Hirtopelta tufari Beck, 2002[4]
  1. ^ McLean (1989). Zool. Ser. 18(1): 60.
  2. ^ Hirtopelta McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Hirtopelta hirta McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Hirtopelta tufari Beck, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08226-hirtopelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)