User Tools

Site Tools


08228-calliostoma-guphili-la-gi

Calliostoma guphili
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. guphili
Danh pháp hai phần
Calliostoma guphili
Poppe, 2004[1]

Calliostoma guphili là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe. 2004. Visaya 1: 4-19. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma guphili Poppe, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma guphili tại Wikispecies
08228-calliostoma-guphili-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)