User Tools

Site Tools


08236-hybochelus-leucogranulatus-la-gi

Hybochelus leucogranulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Hybochelus
Loài (species) H. leucogranulatus
Danh pháp hai phần
Hybochelus leucogranulatus
Fu & Sun, 2006[1]

Hybochelus leucogranulatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Fu & Sun. 2006. Bulletin of Malacology Republic of China Volume: 30 Pages: 17-20. World Register of Marine Species, accessed 1 tháng 5 2010.
  2. ^ Hybochelus leucogranulatus Fu & Sun, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 2010.
08236-hybochelus-leucogranulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)