User Tools

Site Tools


08237-lirapex-la-gi

Lirapex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Lirapex
Warén & Bouchet, 1989[1]

Lirapex là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Lirapex gồm có:

  • Lirapex costellata Warén & Bouchet, 2001[3]
  • Lirapex granularis Warén & Bouchet, 1989[4]
  • Lirapex humata Warén & Bouchet, 2001[5]
  1. ^ Warén & Bouchet (1989). Zool. Scr. 18(1): 84.
  2. ^ Lirapex Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Lirapex costellata Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Lirapex granularis Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Lirapex humata Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08237-lirapex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)