User Tools

Site Tools


08238-homalopoma-bicolor-la-gi

Homalopoma bicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. bicolor
Danh pháp hai phần
Homalopoma bicolor
Okutani, 2001[1]

Homalopoma bicolor là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Okutani (2001). The Venus 60 (3): 121-127. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Homalopoma bicolor Okutani, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08238-homalopoma-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)