User Tools

Site Tools


08242-coleophora-gallivora-la-gi

Coleophora gallivora
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. gallivora
Danh pháp hai phần
Coleophora gallivora
Falkovitsh, 1970

Coleophora gallivora là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Turkestan và Uzbekistan.

Ấu trùng ăn galls made by other insects (flies of the Cecidomyiidae). They can be found on Arbuscula arbuscula, Arbuscula richteri and Haloxylon species.

08242-coleophora-gallivora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)