User Tools

Site Tools


08251-nodopelta-la-gi

Nodopelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Nodopelta
McLean, 1989[1]

Nodopelta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Nodopelta gồm có:

  • Nodopelta heminoda McLean, 1989[3]
  • Nodopelta rigneae Warén & Bouchet, 2001[4]
  • Nodopelta subnoda McLean, 1989[5]
  1. ^ McLean (1989). Zool. Scr. 18(1): 53.
  2. ^ Nodopelta McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Nodopelta heminoda McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Nodopelta rigneae Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Nodopelta subnoda McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08251-nodopelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)