User Tools

Site Tools


08254-calliostoma-gualterianum-la-gi

Calliostoma gualterianum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[4]

  1. ^ Philippi., in Conchyl. Cab., p. 69, t. 13,'f. 15.
  2. ^ Fischer, Coq. Viv., p. 404, 1. 119, f. 5.
  3. ^ Weinkauff, Conchyl. des Mittelm. ii, p. 361
  4. ^ Calliostoma gualterianum (Philippi, 1848). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Calliostoma gualterianum tại Wikimedia Commons

08254-calliostoma-gualterianum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)