User Tools

Site Tools


08264-hybochelus-la-gi

Hybochelus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Hybochelus
Pilsbry, 1890

Hybochelus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae (formerly thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn).[1]

Các loài trong chi Hybochelus gồm có:

  • Hybochelus leucogranulatus Fu & Sun, 2006[2]
  1. ^ Hybochelus . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Hybochelus leucogranulatus Fu & Sun, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
08264-hybochelus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)