User Tools

Site Tools


08267-fautrix-la-gi

Fautrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Fautrix
Marshall, 1995
Loài điển hình
Fautrix candida Marshall, B.A., 1995

Fautrix là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[1]

Các loài trong chi Fautrix gồm có:

  • Fautrix aquilonia Marshall, 1995[2]
  • Fautrix candida Marshall, 1995[3]
  1. ^ Fautrix Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Fautrix aquilonia Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Fautrix candida Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
08267-fautrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)