User Tools

Site Tools


08268-calliostoma-spectabile-la-gi

Calliostoma spectabile
Calliostoma spectabile 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. spectabile
Danh pháp hai phần
Calliostoma spectabile
(A. Adams, 1855) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Calliostoma (Maurea) spectabile (A. Adams, 1855)
  • Zizyphinus spectabilis A. Adams, 1855

Calliostoma spectabile là một loài ốc biển nước sâu tương đối lớn, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ A. Adams., P. Z. S. 1864, p. 37, t. 27, f. 7.
  2. ^ a ă Calliostoma spectabile (A. Adams, 1855). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Calliostoma spectabile tại Wikimedia Commons

08268-calliostoma-spectabile-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)