User Tools

Site Tools


08270-calliotropis-basileus-la-gi

Calliotropis basileus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. basileus
Danh pháp hai phần
Calliotropis basileus
Vilvens, 2004[1]

Calliotropis basileus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2004. Novapex 5(1): 19-31. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliotropis basileus Vilvens, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis basileus tại Wikispecies
08270-calliotropis-basileus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)