User Tools

Site Tools


08271-hemitoma-octoradiata-la-gi

Hemitoma octoradiata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Hemitoma
Loài (species) H. octoradiata
Danh pháp hai phần
Hemitoma octoradiata
(Gmelin, 1791)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Hemitoma octoradiata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

08271-hemitoma-octoradiata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)