User Tools

Site Tools


08272-altrix-trifolium-la-gi

Altrix trifolium
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Altrix
Loài (species) A. trifolium
Danh pháp hai phần
Altrix trifolium
(Dall, 1881)

Altrix trifolium là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Altrix trifolium (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Altrix trifolium tại Wikispecies
08272-altrix-trifolium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)