User Tools

Site Tools


08273-coleophora-teredo-la-gi

Coleophora teredo
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. teredo
Danh pháp hai phần
Coleophora teredo
(Falkovitsh, 1994)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Tritemachia teredo Falkovitsh, 1994

Coleophora teredo là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở miền nam Nga and central châu Á. It occurs in desert-steppe biotopes.

Con trưởng thành bay từ tháng 5 đến tháng 6.[2]

Ấu trùng ăn the carpels of Anabasis aphylla.

  1. ^ Fauna Europaea
  2. ^ The Casebearers of the Volga-Ural inter-river region (Lepidoptera, Coleophoridae)
08273-coleophora-teredo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)