User Tools

Site Tools


08278-turcica-la-gi

Turcica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Turcica
H. Adams & A. Adams, 1854

Turcica là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae.[1]

According to the Cơ sở dữ liệu sinh vật biển (WoRMS) the following species are gồm cód withtrong genus Turcica:

  • Turcica stellata A. Adams, 1864[2]
  1. ^ Turcica . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 năm 2010.
  2. ^ Turcica stellata A. Adams, 1864. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
08278-turcica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)