User Tools

Site Tools


08279-rhynchopelta-la-gi

Rhynchopelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Rhynchopelta
McLean, 1989[1]

Rhynchopelta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Rhynchopelta gồm có:

  • Rhynchopelta concentrica McLean, 1989[3]
  1. ^ McLean (1989). Zool. Scr. 18(1): 57.
  2. ^ Rhynchopelta McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Rhynchopelta concentrica McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08279-rhynchopelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)