User Tools

Site Tools


08281-calliostoma-grimaldii-la-gi

Calliostoma grimaldii
Calliostoma grimaldii 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. grimaldii
Danh pháp hai phần
Calliostoma grimaldii
(Dautzenberg & H. Fischer, 1896)

Calliostoma grimaldii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma grimaldii (Dautzenberg &H. Fischer, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma grimaldii tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma grimaldii tại Wikimedia Commons

08281-calliostoma-grimaldii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)