User Tools

Site Tools


08282-putzeysia-cillisi-la-gi

Putzeysia cillisi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Putzeysia
Loài (species) P. cillisi
Danh pháp hai phần
Putzeysia cillisi
Segers, Swinnen & De Prins, 2009

Putzeysia cillisi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Putzeysia cillisi Segers, Swinnen & De Prins, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 5 tháng 9 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Putzeysia cillisi tại Wikispecies
08282-putzeysia-cillisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)