User Tools

Site Tools


08283-calliotropis-babylonia-la-gi

Calliotropis babylonia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. babylonia
Danh pháp hai phần
Calliotropis babylonia
Vilvens, 2006[1]

Calliotropis babylonia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2006. Novapex Volume: 7 Issue: 2-3 Pages: 55-70. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliotropis babylonia Vilvens, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis babylonia tại Wikispecies
08283-calliotropis-babylonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)