User Tools

Site Tools


08295-homalopoma-maculosa-la-gi

Homalopoma maculosa
Homalopoma maculosa 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. maculosa
Danh pháp hai phần
Homalopoma maculosa
(Pease, 1868)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Collonia maculosa Pease, 1868
  • Leptothyra maculosa Pease, 1862

Homalopoma maculosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Pease, Am. Jour. Conch, IV, t. 11, f. 1
  2. ^ a ă Homalopoma maculosa (Pease, 1868). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08295-homalopoma-maculosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)