User Tools

Site Tools


08297-calliostoma-granulatum-la-gi

Calliostoma granulatum
Calliostoma granulatum 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. granulatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma granulatum
(Born, 1778)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Calliostoma granulatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Born, Ind. Rer. Natur. Mus. Caes. Vind., p. 343 (1778)
  2. ^ a ă Calliostoma granulatum (Born, 1778). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma granulatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma granulatum tại Wikimedia Commons

08297-calliostoma-granulatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)