User Tools

Site Tools


08299-calliotropis-asphales-la-gi

Calliotropis asphales
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. asphales
Danh pháp hai phần
Calliotropis asphales
Vilvens, 2007

Calliotropis asphales là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis asphales Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis asphales tại Wikispecies
08299-calliotropis-asphales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)