User Tools

Site Tools


08301-coleophora-physophorae-la-gi

Coleophora physophorae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. physophorae
Danh pháp hai phần
Coleophora physophorae
(Falkovitsh, 1994)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Aporiptura physophorae Falkovitsh, 1994
  • Aporiptura physophora

Coleophora physophorae là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở miền nam Nga and central châu Á. It occurs in desert-steppe biotopes.

Con trưởng thành bay từ cuối tháng 4 đến tháng 5.[2]

Ấu trùng ăn the carpels of Suaeda physophora.

  1. ^ Fauna Europaea
  2. ^ The Casebearers of the Volga-Ural inter-river region (Lepidoptera, Coleophoridae)
08301-coleophora-physophorae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)