User Tools

Site Tools


08309-bayerotrochus-philpoppei-la-gi

Bayerotrochus philpoppei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Pleurotomarioidea
Họ (familia) Pleurotomariidae
Chi (genus) Bayerotrochus
Loài (species) B. philpoppei
Danh pháp hai phần
Bayerotrochus philpoppei
Anseeuw, Poppe & Goto, 2006[1]

Bayerotrochus philpoppei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pleurotomariidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Anseeuw, Poppe & Goto. 2006. Visaya Volume: 1 Issue: 6 Pages: 4-8. World Register of Marine Species, accessed 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bayerotrochus philpoppei Anseeuw, Poppe & Goto, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08309-bayerotrochus-philpoppei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)