User Tools

Site Tools


08310-homalopoma-nocturnum-la-gi

Homalopoma nocturnum
Homalopoma nocturnum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. nocturnum
Danh pháp hai phần
Homalopoma nocturnum
(Gould, 1861)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Collonia rubra Dunker, 1882
  • Leptothyra rubra laevicostata Pilsbry, 1901

Homalopoma nocturnum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Homalopoma nocturnum (Gould, 1861). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08310-homalopoma-nocturnum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)