User Tools

Site Tools


08311-photinula-la-gi

Photinula
Photinula blakei 003.jpg

Photinula blakei

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Photinula
Adams, 1854
Danh pháp đồng nghĩa[1]
 • Kingotrochus Ihering, 1902
 • Photina H. Adams & A. Adams in A. Adams, 1851

Photinula là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

 • 1 Các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo

Các loài trong chi Photinula gồm có:

 • Photinula achilles Strebel, 1908[2]
 • Photinula expansa (G.B. Sowerby I, 1838)[3]
 • Photinula steineni Strebel, 1905[4]

Further species gồm có [5]

 • Photinula blakei (Clench & Aguayo, 1938)
 • Photinula caerulescens King and Broderip, 1831
 1. ^ a ă Photinula Adams, 1854. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 2. ^ Photinula achilles Strebel, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Photinula expansa (G.B. Sowerby I, 1838). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Photinula steineni Strebel, 1905. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Linse, Katrin (1999). “Mollusca of the Magellan Region; a checklist of the species and their distribution”. Scientia Marina 63 (1): 399–407. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 • Phương tiện liên quan tới Photinula tại Wikimedia Commons
08311-photinula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)