User Tools

Site Tools


08312-calliostoma-granti-la-gi

Calliostoma granti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. granti
Danh pháp hai phần
Calliostoma granti
(Powell, 1931)
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Calliostoma granti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

08312-calliostoma-granti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)