User Tools

Site Tools


08314-fissurella-volcano-la-gi

Fissurella volcano
Fissurella volcano.jpg
A shell of Fissurella volcano
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Fissurella
Loài (species) F. volcano
Danh pháp hai phần
Fissurella volcano
Reeve, 1849

Fissurella volcano, common name the "volcano limpet" or "volcano keyhole limpet", là một loài small to ốc biển, kích thước trung bìnhs or limpets, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae, the keyhole limpets.

Loài này thường gặp ở the Western Pacific Ocean, nơi nó được tìm thấy ở intertidal zone on the underside of rocks. The distribution is California và Baja California.

08314-fissurella-volcano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)