User Tools

Site Tools


08315-coleophora-lonchodes-la-gi

Coleophora lonchodes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. lonchodes
Danh pháp hai phần
Coleophora lonchodes
(Falkovitsh, 1994)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Aporiptura lonchodes Falkovitsh, 1994

Coleophora lonchodes là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở miền nam Nga and central châu Á. It occurs in desert-steppe biotopes.

Con trưởng thành bay từ cuối tháng 4 đến tháng 6.[2]

Ấu trùng ăn the carpels of Suaeda physophora.

  1. ^ Fauna Europaea
  2. ^ The Casebearers of the Volga-Ural inter-river region (Lepidoptera, Coleophoridae)
08315-coleophora-lonchodes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)