User Tools

Site Tools


08321-helicopelta-rotricola-la-gi

Helicopelta rotricola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Addisoniidae
Phân họ (subfamilia) Helicopeltinae
Chi (genus) Helicopelta
Loài (species) H. rotricola
Danh pháp hai phần
Helicopelta rotricola
Marshall, 1996

Helicopelta rotricola là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Addisoniidae.[1]

  1. ^ Helicopelta rotricola Marshall, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Addisoniidae-stub

08321-helicopelta-rotricola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)