User Tools

Site Tools


08322-homalopoma-quantillum-la-gi

Homalopoma quantillum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. quantillum
Danh pháp hai phần
Homalopoma quantillum
Gould, 1861[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Collonia quantilla Gould, 1861
  • Leptothyra quantilla (Gould, 1861)

Homalopoma quantillum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Gould, Proc. Bost. Soc. VIII, p. 22
  2. ^ Homalopoma quantillum Gould, 1861. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08322-homalopoma-quantillum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)