User Tools

Site Tools


08324-calliotropis-annonaformis-la-gi

Calliotropis annonaformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. annonaformis
Danh pháp hai phần
Calliotropis annonaformis
Lee Y.C. & Wu W.L., 2001[1]

Calliotropis annonaformis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lee Y.C. & Wu W.L. (2001). Memoir Malacological Society of Taiwan 1: 10-13. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliotropis annonaformis Lee Y.C. & Wu W.L., 2001. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis annonaformis tại Wikispecies
08324-calliotropis-annonaformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)