User Tools

Site Tools


08333-helicopelta-helicopelta-la-gi

Helicopelta helicopelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Addisoniidae
Phân họ (subfamilia) Helicopeltinae
Chi (genus) Helicopelta
Loài (species) H. helicopelta
Danh pháp hai phần
Helicopelta helicopelta
Marshall, 1996

Helicopelta helicopelta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Addisoniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Helicopelta helicopelta Marshall, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Addisoniidae-stub

08333-helicopelta-helicopelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)