User Tools

Site Tools


08334-entemnotrochus-adansonianus-la-gi

Entemnotrochus adansonianus
Entemnotrochus adansonianus 001.png
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Pleurotomarioidea
Họ (familia) Pleurotomariidae
Chi (genus) Entemnotrochus
Loài (species) E. adansonianus
Danh pháp hai phần
Entemnotrochus adansonianus
(Crosse and P. Fischer, 1861)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Pleurotomaria adansoniana Crosse & P. Fischer, 1861

Entemnotrochus adansonianus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Pleurotomariidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

E. adansonianus is đặc hữu của the West Indies và Caribbean region.[3]

  1. ^ (Crosse & P. Fischer, Journ. de Conchyl. ix, p. 163, t. 5, f. 1, 2, 1861.
  2. ^ a ă Entemnotrochus adansonianus (Crosse & P. Fischer, 1861). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Oliver, A.P.H. (2004). Guide to Seashells of the World. Buffalo: Firefly Books. 17.
  • Dữ liệu liên quan tới Entemnotrochus adansonianus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Entemnotrochus adansonianus tại Wikimedia Commons

08334-entemnotrochus-adansonianus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)