User Tools

Site Tools


08336-calliostoma-shinagawaense-la-gi

Calliostoma shinagawaense
Calliostoma shinagawensis.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. shinagawaense
Danh pháp hai phần
Calliostoma shinagawaense
(Tokunaga, 1906)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma cipangoanum Yokoyama, 1920
  • Calliostoma (Calliostoma) shinagawensis shinagawensis (Tokunaga, 1902)
  • Trochus shinagawaensis Tokunaga, 1906

Calliostoma shinagawaense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma shinagawense (Tokunaga, 1906). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma shinagawaense tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma shinagawaense tại Wikimedia Commons

08336-calliostoma-shinagawaense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)