User Tools

Site Tools


08338-fissurisepta-granulosa-la-gi

Fissurisepta granulosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Fissurisepta
Loài (species) F. granulosa
Danh pháp hai phần
Fissurisepta granulosa
Jeffreys, 1883

Fissurisepta granulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fissurisepta granulosa Jeffreys, 1883. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fissurisepta granulosa tại Wikispecies
08338-fissurisepta-granulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)