User Tools

Site Tools


08348-homalopoma-sangarense-la-gi

Homalopoma sangarense
Homalopoma sangarensis 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Colloniidae
Chi (genus) Homalopoma
Loài (species) H. sangarense
Danh pháp hai phần
Homalopoma sangarense
(Schren(c)kc 1862)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Leptothyra sangarensis Schrenck, 1862
  • Turbo corallinus Reeve
  • Turbo sangarensis Schrenck, 1867

Homalopoma sangarense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Colloniidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Homalopoma sangarense (Schrenck, 1862). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
08348-homalopoma-sangarense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)