User Tools

Site Tools


08357-th-y-ng-n-i-x-t-la-gi

Thủy ngân điôxít, còn gọi là điôxít thủy ngân, công thức phân tử là HgO và khối lượng phân tử là 216,6. Nó là chất rắn có màu đỏ hoặc cam tại điều kiện nhiệt độ và áp suất phòng.

HgO có thể được điều chế bằng cách nung nóng thủy ngân trong ô xi ở nhiệt độ khoảng 350 °C, hay nhiệt phân Hg(NO3)2. Dạng màu vàng của chất này có thể tạo thành bằng cách cho kết tủa hơi Hg2+ với chất kiềm.

HgO đôi khi được dùng để sản xuất thủy ngân bởi nó rất dễ bị phân hủy để tạo thành thủy ngân và cho ô xi thoát ra. Năm 1774, Joseph Priestley đã phát hiện khí thoát ra khi nung nóng đi ô xít thủy ngân dù ông không xác định đó là ô xi. Ông đã gọi nó là "dephlogisticated air".[1]Lavoisier đã gọi "dephlogisticated air" là "oxygen" do hợp chất axít mà chất khí này tạo ra.[2] Đây là lý do tại sao các sách giáo khoa về sự phát hiện ra ô xi đều không chính xác khi thực sự không thể trả lời câu hỏi ai "phát hiện" ra ô xi.

HgO cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho ca tốt ắc quy thủy ngân.[3]

08357-th-y-ng-n-i-x-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)